B2B Satış Yönetim El Kitabı Oluşturma

B2B Satış Yönetim El Kitabı Oluşturma

B2C’de satış kadrolarının yetkinliğiyle paralel düşünülen birçok başlık, B2B’de organizasyonel yetkinliklerle ilişkilendirilmek zorundadır. Bu yüzden, B2B satış dünyasının bir numaralı kritik başarı faktörü satış kadrosunun değil, satış yöneticilerinin yetkinlik düzeyleridir.

B2B Satış Yönetim El Kitabı satış planlama yönetimi, tahmin yönetimi, süreç yönetimi, fırsat yönetimi ve döngü yönetimi konularında “Ne” yapılmasını tanımlayan bir rehberdir. Sürdürülebilir düzeyde yüksek ve kârlı satış sonuçlarına ulaşmanın en etkin yöntemini gösteren bir yol haritasıdır. Satış yöneticisinin kendisine bağlı satış kadrosunu etkin ve verimli yönetebilmesi için satış yönetim araçlarını oluşturmayı hedefleyen bir altyapı tasarımıdır.

B2C’de satış kadrolarının yetkinliğiyle paralel düşünülen birçok başlık, B2B’de organizasyonel yetkinliklerle ilişkilendirilmek zorundadır. Bu yüzden, B2B satış dünyasının bir numaralı kritik başarı faktörü satış kadrosunun değil, satış yöneticilerinin yetkinlik düzeyleridir.

Satış faaliyetlerin hızlı, kârlı, yüksek cirolu ve aynı zamanda en düşük maliyetle sonuçlanabilmesi için yönetimin satış kadrosuna liderlik yapması gerekir. Bu liderlik için etkin satış yönetim araçlarına sahip olunması birinci önceliktir.

Olası Katkı Noktaları

  • Satış ve pazarlama organizasyon yapısını optimize etme
  • Etkin performans değerlendirme ve geliştirme imkanı sunma
  • Yapı, süreç ve insan yönetimde senkronizasyonu sağlama
  • Satış tahminlerinde tutarlılık ve doğruluk oranını yükseltme
  • Satış kadrosunda tıkanılan noktaların tespit edilmesini sağlama
  • Satış adımlarında uygulanacak faaliyet, amaç, çıktı ve araçların kontrolünü ele geçirme
  • Etkin satış planlama, süreç döngü ve satış tahmin yönetimlerinin ana hatlarını netleştirme
  • Satış süreç raporlama, ölçümleme ve izleme sistemlerinin süreç bazlı kullanımına öncelik sağlama
  • Aktif ve pasif müşteri yönetim sürecinin metodolojik altyapısını kurgulama

NEDEN B2B SATIŞ, YAPISAL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ DUYAR?

Satış bölümünüz için hedeflediğiniz gelişim alanlarını bizimle paylaşabilirseniz, danışmanlık ve eğitim konularındaki önerilerimizi sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Mesajınız için teşekkürler. Gönderildi.

Lütfen şirket mail adresinizi giriniz.


Mail gönderme başarısız, lütfen mail adresinizin şirket maili olduğundan emin olunuz.

Yetkinlik Rehberi'ni indirmek için aşağıdaki formu doldurunuz.X