İHTİYAÇ ANALİZİ BİLGİ FORMU
İHTİYAÇ ANALİZİ BİLGİ FORMU
1.800.123.4567
İHTİYAÇ ANALİZİ BİLGİ FORMU

Eğitim Videoları

Eğitim Videoları2021-10-01T14:14:35+03:00

B2B SATIŞ VE PAZARLAMADA STRATEJİK YAPILANMA

Hedef Kitle : Şirket Sahibi, Genel Müdür, GMY (Satış), Satış Direktörü ve Pazarlama Direktörü

Modül Sayısı : 88 Adet

Ek Kaynaklar : 44 Adet

Süre : 370 Dakika

Detay Bilgi

SATIŞ LİDERLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRME

Hedef Kitle : Satış Müdürü, Pazarlama Müdürü, Bölge Müdürü, Satış Şefi, Takım Lideri

Modül Sayısı : 70 Adet

Ek Kaynaklar : 31 Adet

Süre : 294 Dakika

Detay Bilgi

ŞİRKETTEN ŞİRKETE SATIŞ TEKNİKLERİ
(GÜVENİLİR SATIŞ DANIŞMANI OLMAK)

Hedef Kitle : Key Account Manager, Proje Satış Mühendisi, Satış Uzmanı, Pazarlama Uzmanı, Müşteri Temsilcisi,

Modül Sayısı : 20 Adet

Ek Kaynaklar : 11 Adet

Süre : 84 Dakika

Detay Bilgi
Satın Al Program Detayları ve İçerikler (PDF)

Program Detayları ve İçerikler (PDF)

MODÜL İÇERİKLERİ

İçerik ve Kapsam2021-03-29T16:53:11+03:00

Süre:

Şirketlere satışta talep yaratma, satış hedeflerini gerçekleştirme ve karlı satmanın yolu ilk ziyaret, analiz, doğrulama, sunum, kanıtlama, teklif, itirazlar, müzakere, kapanış, sözleşme, geçiş ve takibe kadar tüm satış adımlarına hakkını vermekle mümkündür. Bu programın amacı, ilk iletişimden kapanışa kadar tüm müşteri adayı yönetim; devirden, cüzdan payını artırmaya kadar tüm müşteri yönetim adımları üzerinde durmak ve satış kadrolarının ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Ek Kaynaklar: Program İçerik Yapısı

İlk Ziyaret ve İlk Görüşme Akışı2021-03-29T16:53:17+03:00

EN ETKİLİ SATIŞ KAPATMA TEKNİĞİ: DOĞRU AÇILIŞ

Süre:

Bireysel müşterilere satışın ya da eski satış ekollerinin en kutsadığı satış adımı, kapanıştır. Oysa günümüz B2B satış dünyasında kapanış değil, açılış daha önemlidir.

Müşterinin içinde yaşanan güç dengeleri, uyuşmazlıklar, satış sürecini etkileyecek bölümler arası davranışlar, karar verme sürecindeki hassas noktalar gibi birçok veriye sahip olunabilir.

Modül İçeriği

 • Müşteriye yapılan ilk ziyarette yüksek başarının, satış sonucuna katkısı

 • Müşteri ilk ziyaretlerinde ön hazırlığın anlamı ve kaynakları
 • Ön araştırmanın en önemli kaynağı
İlk İletişimde Başarının Yöntemleri2021-03-29T16:54:28+03:00

Süre:

Bu görüşmeler daha etkili kişilere ulaşma, konuların üzerinden tekrar geçme, analize başlama, saha keşfi yapma, farklı katılımcılarla toplantıyı tekrar etme, karar verici ile görüşme, demo yapma gibi farklı konuları içerebilir.

Bireysel yetkinliklerin organizasyonel yetkinliklerle ilişkilendirilebilmesi için, ilk görüşmede satış kadrosunun elinde neyi, nasıl yapması gerektiğine dair bir senaryo olmalıdır.

Modül İçeriği

 • Soruların ve ikinci adım kapanışının zihinde planlanması

 • Satış kadrosunun satmasına yardımcı olmanın en etkili aracı

 • İlk görüşme senaryosunun oluşturulma nedeni ve sağlayacakları

Ek Kaynaklar: Ön Hazırlık Kontrol Listesi

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – I2021-03-29T16:56:02+03:00

Süre:

Toplantıyı gerçekleştireceğimiz tarihi, perşembe günü saat 10–11 arası olarak belirledik. Şimdi bu 1 saatlik görüşmede dakika dakika neler yapılması ve neler söylenmesi gerektiğine dair bir görüşme akışı oluşturalım.

İlk açılış konuşması görüşmenin o andan itibaren iletişim tonunu belirleyeceği için çok önemlidir.

Modül İçeriği

 • Toplantıdan 2 gün önce yapılması gereken faaliyet

 • Müşteri ofisinde yapılan görüşmede stres durumu

 • Müşteri üzerindeki baskının azaltılması

Ek Kaynaklar: İlk Görüşme Ajanda Paylaşım Örneği

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – II2021-03-29T16:55:47+03:00

Süre:

Müşteri ile yapılan ilk toplantının başında, direkt ürün ya da şirket detaylarına girilmeden önce karşılıklı bir sohbet ortamının oluşturulması çok önemlidir. Toplantının bu açılış anında, bu sohbetin konusu olabilecek 4 açılış yöntemi vardır.

Modül İçeriği

 • İlk görüşmenin başında kullanılacak 4 açılış yöntemi

 • Açılış yöntemlerinin kullanım kuralları

 • Satışta birinci, en önemli ve her şeyin üstündeki kural

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – III2021-03-29T16:54:37+03:00

Süre:

Şirketimizin kuruluş yılı, çalışan sayısı, operasyonlarının büyüklüğü, sektördeki konumu, pazar payı, fabrika büyüklüğü, aldığı ödüller şirket değerleridir, müşterinin iş değeri değil.

İlk görüşmenin ana amacı müşteri problemlerinin ön teşhisini yapmak ve olası çözüm alternatifleri ile ilerleme isteği uyandırmaktır.

Modül İçeriği

 • Müşterinin bilinçaltında danışman algısını oluşturmak

 • Şirket tanıtımında dikkat edilecek en önemli nokta

 • Kişisel tanıtımın en etkili yöntemi

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – IV2021-03-29T16:56:43+03:00

Süre:

Marka ya da imaj değil, daima hikâye ve deneyim satar. Burada olmazsa olmaz tek bir kriter vardır.

Şimdi de, görüşmenin ertesi günü, örneğimize göre cuma günü, Ahmet Bey ve diğer katılımcılara bir e-posta göndermemiz gerekir.

Modül İçeriği

 • Referans hikayelerin anlamı ve kullanımı

 • Referans hikayelerde olması gereken 5 unsur

 • İlk görüşmedeki son 5 dakikanın önemi

Ek Kaynaklar: Referans Hikâye Oluşturma Şablonu

Potansiyel Ve Alıma Hazır Olma Kavramları2021-03-29T16:56:51+03:00

Süre:

Bir müşterinin potansiyel olup olmadığı kararı satış şirketine aittir, müşteriye değil.

İlk ziyaretin satıcı açısından ikinci amacı ise müşterinin alıma hazır olma düzeyini ölçümlemektir.

Modül İçeriği

 • Potansiyel kavramının yazılı hale getirilmesi

 • Müşteri ölçeklendirmesinde kullanılacak 5 başlık

 • Müşterinin alıma hazır olma düzeyinin ölçümlenmesi

Ek Kaynaklar: Müşterinin Alıma Hazır Olma Düzeyinin Ölçümlenmesi

Analizden, Kapanışa2021-03-29T16:56:59+03:00

DANIŞMANLIK SATIŞININ KALBİ: DEĞER ANALİZİ

Süre:

Teknik analiz, müşterinin yaşadığı problemleri ya da ulaşmaya çalıştığı vizyonu anlamak ve bu konuda nasıl katkı sağlanabileceğini öğrenmektir.

Müşterilerin kullandıkları ürün ya da hizmetin toplam sahip olma maliyeti ve kalitesi konularında bilinç düzeyleri yüksek olmayabilir.

Modül İçeriği

 • Değer analizinin iş ve teknik olmak üzere iki boyutu

 • Teknik analizin yapılabilmesi için sahip olunması gereken 3 bilgi

 • Müşterilerin farklı bilinç düzeyleri

Verilerin Kaynağı Ve Sonuçların Teyidi2021-03-29T16:57:24+03:00

Süre:

Satışın bilim yönü, bu bilgileri müşterinin anlayacağı şekilde bir araya getirip, yatırımın geri dönüşünü ortaya koymaktır. Satışın sanat yönü ise, bu bilgileri elde edebilecek düzeyde sağlıklı iletişim ve güven ortamı kurmaktır.

Şirketten şirkete satışta analiz, diğer bir deyişle müşteriyi tanıma sadece satış yapmak için yapılmaz; satış yapmamak için de yapılır.

Modül İçeriği

 • Müşterilerinin mevcut durumu hakkında farkındalığını geliştirmek

 • Mevcut kalite düzeyi için müşteri içinde bilgi alınabilecek 5 kategori

 • Neden analiz adımı altına, doğrulama alt adımı eklenmelidir?

Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)2021-03-29T16:57:48+03:00

Süre:

Bir satıcının ana görevi müşteriye toplam sahip olma maliyetini net ve açık bir biçimde göstermektir. Rakiplerin teklifte ucuz kalmak için üstünde durmadığı gizli maliyetleri ortaya çıkarmaktır.

Müşterilerin ciddi bir çoğunluğu, bu gizli maliyetleri görmez. Kimi zaman dikkat etmez, kimi zaman algılayamaz ya da uzmanlık alanı olmadığı için farkına bile varamaz.

Modül İçeriği

 • TSOM nedir ve hangi maliyet yapılarından oluşur?

 • Müşterilerin TSOM’leri konusunda farkındalık düzeyleri

 • TSOM hesaplama aracının 2 amacı

Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) Ve Hesaplaması2021-03-29T16:57:31+03:00

Süre:

Yatırımın geri dönüşü, sunulan ürün ve hizmetin müşterinin bilançosuna nasıl katkı sağlanacağının kanıtlanmasıdır.

Yatırımın geri dönüş oranı sayesinde yapılacak yatırımın finansal performansı ve ön önemlisi alternatif yatırımlar ile kıyaslaması ortaya çıkarılabilir.

Modül İçeriği

 • YGD nedir ve nasıl hesaplanır?

 • Karar vericilerin görmek ya da duymak istediği veri

 • YGD hesaplama aracı oluşturmaktan ve desteklemekten sorumlu bölümler

Güçlü Sunumlar İçin 12 Detay2021-03-29T16:57:40+03:00

Süre:

Analiz aşamasında müşterinin eksik, yanlış ya da hatalı yaptığı işler ortaya çıkabilir. Uzun süre verimsiz bir çalışma sergilenmiş ya da yanlış kararlar alınmış olabilir.

Teknik temelli sunum, mühendis ya da teknik kökenli yetkililerin anlayabileceği detayları barındırır. İş temelli sunum ise, teknik detaya girmeden ya da değindikten sonra; teknik çözümlerin sağlayacağı katma değeri ve iş sonucunu aktarmaktır.

Modül İçeriği

 • B2B satışta sunum adımının anlamı, uygulaması ve içeriği

 • Sunumda kritik ifadelerin belirtilme yöntemi

 • Sunumda başarıyı sağlayacak 3 faaliyet

Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama2021-03-29T16:58:21+03:00

Süre:

Duygu temelli B2C’de tiyatral ve prototip sunum becerileri aranırken, akıl temelli B2B’de yönettiği projeyi sunan analitik ve liderlik becerileri daha ön plana çıkar.

B2B’de prezentasyon değil, demostrasyon daha önemlidir. Yani sunum değil, kanıtlama…

Modül İçeriği

 • Ana ya da alt satış adımı olarak kanıtlama sunumunun anlamı

 • Kanıtlama sunumunun satış kadrosu tarafından riskli algılanma ihtimali

 • Kanıtlama sunumunun müşteri bünyesinde en çok etkilediği alım rolü

Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı2021-03-29T16:58:05+03:00

Süre:

Tekliflerin kapanışa dönüş oranı düşüyor ise, müşteri kendisine verilen teklif dosyasını hızla çevirip fiyat sayfasına bir an önce ulaşmak istiyor ise, bitmek tükenmek bilmeyen R1, R2, R3 gibi sürekli artan revizyon kodlarıyla teklifler devamlı bir biçimde güncelleniyor ise, müşteri teklif dosyasını kaybetmiş ancak “Problem yok fiyatı bir yerlere yazmıştım” diyor ise satış sürecinin teklif adımı ve teklif formatı üzerinde detaylı düşünme vakti gelmiş demektir.

Modül İçeriği

 • Hangi faaliyetler tamamlanmadan teklif vermek anlamsız bir adım haline gelir?

 • Teklif sunduktan sonra, nüanslar dışında, konuşulmaması gerekenler

 • Müşteriler neden öncelikle teklif dosyasındaki yatırım tutarına ulaşmak ister?

Güven Uyandıran Ve Kazandıran Teklif Formatı2021-03-29T16:57:57+03:00

Süre:

Teklif, müşterinin işine odaklanmalı, alımı kolaylaştırmalı ve müşteride güven uyandırmalıdır.

Bu dört bölüm oluşturulurken, elbette logo, renk seçimi, grafik kullanımı gibi görsel kalite ihmal edilmemelidir. Kurumsal iletişim çalışmasında sadece antet, zarf ya da dosya formatı değil, teklif görsel yapısı da tasarlanmalıdır.

Modül İçeriği

 • Müşteriye odaklı teklif formatını oluşturan 4 bölüm

 • Teklif dosyasında şirket ve ürün tanıtımı nasıl konumlandırılmalıdır?

 • Tekliflerde kullanılmaması gereken ofis programı

Satışın Hafızası: Sözleşmeler2021-03-29T16:58:48+03:00

Süre:

Sözleşmeler konu itibariyle hukuki gibi gözükseler de temelde “iş” ile ilgilidirler. Sözleşmelerin oluşturulmasında avukatlar kendi kurumlarının tüm risklerini minimize etmek ister. İşte bu durum “iş”i çıkmaza sürükleyebilir.

Şirketten şirkete satışta felsefe, teklif içeriğinin müşteriyle birlikte yazılmasıdır.

Modül İçeriği

 • Sözleşme adımının önemi

 • Sözleşmelerde dikkat edilecek hususlar

 • Yaşayan hafıza olarak sözleşmelerin iş temelli değerlendirilmesi

İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi2021-03-29T16:58:56+03:00

Süre:

İtirazları cevaplandırma şirketten şirkete satışta ne ana ne de alt adım olamaz. Satış süreci diye bir kavramın varolma nedeni, itirazları minimize etmektir.

İtirazları cevaplandırma ve analiz adımı arasında ters korelasyon vardır. Birine ayrılan süre artırılsa, diğerine ayrılan süre azalır.

Modül İçeriği

 • İtirazları etkin cevaplandırmanın 3 adımlık yöntemi

 • 4 ana itiraz kalıbı

 • Problem, aciliyet ve güvene dayalı itirazlar

Fiyat Müzakeresi Ve Maliyet Hesaplama2021-03-29T16:59:04+03:00

Süre:

Değer ya da danışmanlık satışının özü, müşterinin sağ eli ile uzattığı paranın karşılığında, sol eline daha ağır gelen bir değeri koymaktır.

Eğer müşteri fiyata itiraz ederken, kastettiği makul bir düzeyde indirim almak ise durum değişir. Ya bu indirim yapılır ya taksitlendirilir ya da daha ekonomik başka bir ürün önerilebilir. Ancak, burada kritik bir açmaz bizi bekler.

Modül İçeriği

 • Fiyat itirazlarının farklı yüzleri

 • Maliyet hesaplama ve fiyat müzakeresi arasındaki fark

 • Satış kadrosunun sunduğu çözümün fiyatına inancı

Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek2021-03-29T16:59:12+03:00

Süre:

Müşteri adayının sözleşmeyi imzalayıp, müşteri haline gelmesi, satış kadroları açısından her şeyin bittiği an olarak algılanmamalıdır. Doğrusu, şirketten şirkete satışta imzadan sonrası her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı andır.

Müşteri deneyimi açısından inisiyatif satış bölümünden uygulama, proje ya da operasyon bölümlerine kayar. İşte bu süreç içinde, en tehlikeli durum, gri alanların oluşmasıdır.

Modül İçeriği

 • Özel fırsat ya da jestler hangi koşullarda sunulmalıdır?

 • Somut kayıpların müşteride tetikleyici olarak kullanılması

 • Müşteri üst yönetiminin satın alma sürecine dahil olma anları
Hakların Korunduğu Müzakere2021-03-29T16:59:19+03:00

Süre:

Müşterinin DNA’sında olmayan, daha önce hiç satın alma yapmadığı ya da hiç kullanmadığı bir ürün olduğunda değerlendirme yapma süresi uzayabilir ve satış sürecinin başına dönme refleksi sergileyebilir.

Hep iki seçenek üzerinde durulur: “Kazan-Kaybet” ya da “Kazan-Kazan”. B2B satışta “Kazan-Kaybet” çok tehlikeli, “Kazan-Kazan” ise uygulama alanı olmayan bir seçenektir.

Modül İçeriği

 • Müzakereyi bir satış adımı olarak belirleyebilmenin kriteri

 • Kurumsal satışın müzakere adımında takas edilebilecek öncelikler

 • Değer ve maliyet arasında bir noktada durmayı öğrenmek

Satışta “Kazan-Kazan”In Anlamsızlığı2021-03-29T16:59:27+03:00

Süre:

“Kazan-Kaybet” yaklaşımı yüzünden herkes kendi cebine odaklanır ise, belirli bir zaman sonra herkesin ortak buluşacağı yer bellidir: “Kaybet-Kaybet”.

Satış dünyasında “Kazan-Kazan”ın en temel sıkıntısı bu kavramdan ne anlaşıldığının net bir biçimde tanımlanamaması ve uygulama adımlarının belirsizliğidir.

Modül İçeriği

 • Kazan-Kazan yaklaşımını hayata geçirebilecek tek koşul

 • Kazan-Kazan pratik kullanıma uygun değil ise, doğru ifade nedir?

 • En etkili metod: Değere Göre Fiyatlandırma

Şirketten Şirkete Satışta Kapanış2021-03-29T16:59:36+03:00

Süre:

Kapanış sonuçtur, sebep değil. Kapanış adımı etrafında dolaşan karmaşanın ana nedeni, bireysel müşterilere satıştaki negatif alışkanlıklardır.

Satış isteme konuşmalarının önündeki engel, satıcının bir türlü “Hadi bitirelim” diyememesi ya da “Ne zaman imza atacağız” diye soramamasıdır.

Modül İçeriği

 • B2C pazarının basmakalıp kapanış tekniklerinin, B2B satışa negatif etkisi

 • B2B’de satış kadrosunun kapanış adımı için uygulayabileceği 2 faaliyet
 • Satışı istemenin kapanışı hızlandırma etkisi

Mevcut Müşteri Yönetimi2021-03-29T17:00:00+03:00

ŞİRKET İÇİ MÜŞTERİ DEVRİ VE TAKİP

Süre:

Bu durum, müşteri hareketlerinin ağırlaşması ve satın alma sürecine anlamsız duruşlar eklemesine yol açar.

Büyük proje, büyük risk; büyük risk, büyük korkudur.

Modül İçeriği

 • Müşteri adayının, müşteri olmasının anlamı ve iki alt adım

 • Satış sonrası geçiş ya da proje uygulama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

 • Takip aşamasının güçlendirilmesi

Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak2021-03-29T16:59:50+03:00

Süre:

Öncelik ciroya değil, kara verildiğinde; cüzdan payı, pazar payının önüne bile geçebilir.

Çapraz satış ısrarla satışı sonlandırmaya değil, müşteriyi yetiştirerek uzun vadede sonuca varmayı hedefleyen bir uygulamadır. Bireysel satışta çapraz satış sonuç odaklı bir hamle iken, kurumsal satışta süreç odaklı bir faaliyettir.

Modül İçeriği

 • Pazar payı mı, cüzdan payı mı?

 • Çapraz ve ek satışların en büyük katkısı

 • Şirketten şirkete satışta çapraz satış için gerekli 2 ön koşul

Referans Ve Ağ Satışı2021-03-29T16:59:43+03:00

Süre:

Bireysel müşterilere satışın kapanış adımında referans isteme alışkanlığı vardır. Oysa şirketten şirkete satışta referans, satış yapıldığı an değil, çözümün müşteri tarafından belirli bir süre memnuniyetle kullanıldığı zaman istenir. Üstelik bu zaman zarfında satıcı, satış sonrası müşteri ile iletişimini yitirmemeliidr.

Etkili kullanıldığında, ciro üretimine öngörülemeyecek düzeyde çok büyük katkılar sağlayabilecek başka bir satış modeli daha vardır: Ağ Oluşturma Satışı

Modül İçeriği

 • Kurumsal müşterilerde referans satışının yöntem ve uygulaması

 • Referans yoluyla verilen tekliflerin kapanışa dönüş oranı ve anlamı

 • Satışta ağ oluşturmanın kural ve yöntemleri

ŞİRKETLERE SATIŞTA İLK ZİYARETTEN, KAPANIŞA

Hedef Kitle : Key Account Manager, Proje Satış Mühendisi, Satış Uzmanı, Pazarlama Uzmanı, Müşteri Temsilcisi,

Modül Sayısı : 26 Adet

Ek Kaynaklar : 6 Adet

Süre : 106 Dakika

Detay Bilgi
Satın Al Program Detayları ve İçerikler (PDF)

Program Detayları ve İçerikler (PDF)

MODÜL İÇERİKLERİ

İçerik ve Kapsam2021-03-29T16:53:11+03:00

Süre:

Şirketlere satışta talep yaratma, satış hedeflerini gerçekleştirme ve karlı satmanın yolu ilk ziyaret, analiz, doğrulama, sunum, kanıtlama, teklif, itirazlar, müzakere, kapanış, sözleşme, geçiş ve takibe kadar tüm satış adımlarına hakkını vermekle mümkündür. Bu programın amacı, ilk iletişimden kapanışa kadar tüm müşteri adayı yönetim; devirden, cüzdan payını artırmaya kadar tüm müşteri yönetim adımları üzerinde durmak ve satış kadrolarının ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Ek Kaynaklar: Program İçerik Yapısı

İlk Ziyaret ve İlk Görüşme Akışı2021-03-29T16:53:17+03:00

EN ETKİLİ SATIŞ KAPATMA TEKNİĞİ: DOĞRU AÇILIŞ

Süre:

Bireysel müşterilere satışın ya da eski satış ekollerinin en kutsadığı satış adımı, kapanıştır. Oysa günümüz B2B satış dünyasında kapanış değil, açılış daha önemlidir.

Müşterinin içinde yaşanan güç dengeleri, uyuşmazlıklar, satış sürecini etkileyecek bölümler arası davranışlar, karar verme sürecindeki hassas noktalar gibi birçok veriye sahip olunabilir.

Modül İçeriği

 • Müşteriye yapılan ilk ziyarette yüksek başarının, satış sonucuna katkısı

 • Müşteri ilk ziyaretlerinde ön hazırlığın anlamı ve kaynakları
 • Ön araştırmanın en önemli kaynağı
İlk İletişimde Başarının Yöntemleri2021-03-29T16:54:28+03:00

Süre:

Bu görüşmeler daha etkili kişilere ulaşma, konuların üzerinden tekrar geçme, analize başlama, saha keşfi yapma, farklı katılımcılarla toplantıyı tekrar etme, karar verici ile görüşme, demo yapma gibi farklı konuları içerebilir.

Bireysel yetkinliklerin organizasyonel yetkinliklerle ilişkilendirilebilmesi için, ilk görüşmede satış kadrosunun elinde neyi, nasıl yapması gerektiğine dair bir senaryo olmalıdır.

Modül İçeriği

 • Soruların ve ikinci adım kapanışının zihinde planlanması

 • Satış kadrosunun satmasına yardımcı olmanın en etkili aracı

 • İlk görüşme senaryosunun oluşturulma nedeni ve sağlayacakları

Ek Kaynaklar: Ön Hazırlık Kontrol Listesi

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – I2021-03-29T16:56:02+03:00

Süre:

Toplantıyı gerçekleştireceğimiz tarihi, perşembe günü saat 10–11 arası olarak belirledik. Şimdi bu 1 saatlik görüşmede dakika dakika neler yapılması ve neler söylenmesi gerektiğine dair bir görüşme akışı oluşturalım.

İlk açılış konuşması görüşmenin o andan itibaren iletişim tonunu belirleyeceği için çok önemlidir.

Modül İçeriği

 • Toplantıdan 2 gün önce yapılması gereken faaliyet

 • Müşteri ofisinde yapılan görüşmede stres durumu

 • Müşteri üzerindeki baskının azaltılması

Ek Kaynaklar: İlk Görüşme Ajanda Paylaşım Örneği

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – II2021-03-29T16:55:47+03:00

Süre:

Müşteri ile yapılan ilk toplantının başında, direkt ürün ya da şirket detaylarına girilmeden önce karşılıklı bir sohbet ortamının oluşturulması çok önemlidir. Toplantının bu açılış anında, bu sohbetin konusu olabilecek 4 açılış yöntemi vardır.

Modül İçeriği

 • İlk görüşmenin başında kullanılacak 4 açılış yöntemi

 • Açılış yöntemlerinin kullanım kuralları

 • Satışta birinci, en önemli ve her şeyin üstündeki kural

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – III2021-03-29T16:54:37+03:00

Süre:

Şirketimizin kuruluş yılı, çalışan sayısı, operasyonlarının büyüklüğü, sektördeki konumu, pazar payı, fabrika büyüklüğü, aldığı ödüller şirket değerleridir, müşterinin iş değeri değil.

İlk görüşmenin ana amacı müşteri problemlerinin ön teşhisini yapmak ve olası çözüm alternatifleri ile ilerleme isteği uyandırmaktır.

Modül İçeriği

 • Müşterinin bilinçaltında danışman algısını oluşturmak

 • Şirket tanıtımında dikkat edilecek en önemli nokta

 • Kişisel tanıtımın en etkili yöntemi

Dakika Dakika Müşteri İle İlk Görüşme Senaryosu – IV2021-03-29T16:56:43+03:00

Süre:

Marka ya da imaj değil, daima hikâye ve deneyim satar. Burada olmazsa olmaz tek bir kriter vardır.

Şimdi de, görüşmenin ertesi günü, örneğimize göre cuma günü, Ahmet Bey ve diğer katılımcılara bir e-posta göndermemiz gerekir.

Modül İçeriği

 • Referans hikayelerin anlamı ve kullanımı

 • Referans hikayelerde olması gereken 5 unsur

 • İlk görüşmedeki son 5 dakikanın önemi

Ek Kaynaklar: Referans Hikâye Oluşturma Şablonu

Potansiyel Ve Alıma Hazır Olma Kavramları2021-03-29T16:56:51+03:00

Süre:

Bir müşterinin potansiyel olup olmadığı kararı satış şirketine aittir, müşteriye değil.

İlk ziyaretin satıcı açısından ikinci amacı ise müşterinin alıma hazır olma düzeyini ölçümlemektir.

Modül İçeriği

 • Potansiyel kavramının yazılı hale getirilmesi

 • Müşteri ölçeklendirmesinde kullanılacak 5 başlık

 • Müşterinin alıma hazır olma düzeyinin ölçümlenmesi

Ek Kaynaklar: Müşterinin Alıma Hazır Olma Düzeyinin Ölçümlenmesi

Analizden, Kapanışa2021-03-29T16:56:59+03:00

DANIŞMANLIK SATIŞININ KALBİ: DEĞER ANALİZİ

Süre:

Teknik analiz, müşterinin yaşadığı problemleri ya da ulaşmaya çalıştığı vizyonu anlamak ve bu konuda nasıl katkı sağlanabileceğini öğrenmektir.

Müşterilerin kullandıkları ürün ya da hizmetin toplam sahip olma maliyeti ve kalitesi konularında bilinç düzeyleri yüksek olmayabilir.

Modül İçeriği

 • Değer analizinin iş ve teknik olmak üzere iki boyutu

 • Teknik analizin yapılabilmesi için sahip olunması gereken 3 bilgi

 • Müşterilerin farklı bilinç düzeyleri

Verilerin Kaynağı Ve Sonuçların Teyidi2021-03-29T16:57:24+03:00

Süre:

Satışın bilim yönü, bu bilgileri müşterinin anlayacağı şekilde bir araya getirip, yatırımın geri dönüşünü ortaya koymaktır. Satışın sanat yönü ise, bu bilgileri elde edebilecek düzeyde sağlıklı iletişim ve güven ortamı kurmaktır.

Şirketten şirkete satışta analiz, diğer bir deyişle müşteriyi tanıma sadece satış yapmak için yapılmaz; satış yapmamak için de yapılır.

Modül İçeriği

 • Müşterilerinin mevcut durumu hakkında farkındalığını geliştirmek

 • Mevcut kalite düzeyi için müşteri içinde bilgi alınabilecek 5 kategori

 • Neden analiz adımı altına, doğrulama alt adımı eklenmelidir?

Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)2021-03-29T16:57:48+03:00

Süre:

Bir satıcının ana görevi müşteriye toplam sahip olma maliyetini net ve açık bir biçimde göstermektir. Rakiplerin teklifte ucuz kalmak için üstünde durmadığı gizli maliyetleri ortaya çıkarmaktır.

Müşterilerin ciddi bir çoğunluğu, bu gizli maliyetleri görmez. Kimi zaman dikkat etmez, kimi zaman algılayamaz ya da uzmanlık alanı olmadığı için farkına bile varamaz.

Modül İçeriği

 • TSOM nedir ve hangi maliyet yapılarından oluşur?

 • Müşterilerin TSOM’leri konusunda farkındalık düzeyleri

 • TSOM hesaplama aracının 2 amacı

Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) Ve Hesaplaması2021-03-29T16:57:31+03:00

Süre:

Yatırımın geri dönüşü, sunulan ürün ve hizmetin müşterinin bilançosuna nasıl katkı sağlanacağının kanıtlanmasıdır.

Yatırımın geri dönüş oranı sayesinde yapılacak yatırımın finansal performansı ve ön önemlisi alternatif yatırımlar ile kıyaslaması ortaya çıkarılabilir.

Modül İçeriği

 • YGD nedir ve nasıl hesaplanır?

 • Karar vericilerin görmek ya da duymak istediği veri

 • YGD hesaplama aracı oluşturmaktan ve desteklemekten sorumlu bölümler

Güçlü Sunumlar İçin 12 Detay2021-03-29T16:57:40+03:00

Süre:

Analiz aşamasında müşterinin eksik, yanlış ya da hatalı yaptığı işler ortaya çıkabilir. Uzun süre verimsiz bir çalışma sergilenmiş ya da yanlış kararlar alınmış olabilir.

Teknik temelli sunum, mühendis ya da teknik kökenli yetkililerin anlayabileceği detayları barındırır. İş temelli sunum ise, teknik detaya girmeden ya da değindikten sonra; teknik çözümlerin sağlayacağı katma değeri ve iş sonucunu aktarmaktır.

Modül İçeriği

 • B2B satışta sunum adımının anlamı, uygulaması ve içeriği

 • Sunumda kritik ifadelerin belirtilme yöntemi

 • Sunumda başarıyı sağlayacak 3 faaliyet

Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama2021-03-29T16:58:21+03:00

Süre:

Duygu temelli B2C’de tiyatral ve prototip sunum becerileri aranırken, akıl temelli B2B’de yönettiği projeyi sunan analitik ve liderlik becerileri daha ön plana çıkar.

B2B’de prezentasyon değil, demostrasyon daha önemlidir. Yani sunum değil, kanıtlama…

Modül İçeriği

 • Ana ya da alt satış adımı olarak kanıtlama sunumunun anlamı

 • Kanıtlama sunumunun satış kadrosu tarafından riskli algılanma ihtimali

 • Kanıtlama sunumunun müşteri bünyesinde en çok etkilediği alım rolü

Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı2021-03-29T16:58:05+03:00

Süre:

Tekliflerin kapanışa dönüş oranı düşüyor ise, müşteri kendisine verilen teklif dosyasını hızla çevirip fiyat sayfasına bir an önce ulaşmak istiyor ise, bitmek tükenmek bilmeyen R1, R2, R3 gibi sürekli artan revizyon kodlarıyla teklifler devamlı bir biçimde güncelleniyor ise, müşteri teklif dosyasını kaybetmiş ancak “Problem yok fiyatı bir yerlere yazmıştım” diyor ise satış sürecinin teklif adımı ve teklif formatı üzerinde detaylı düşünme vakti gelmiş demektir.

Modül İçeriği

 • Hangi faaliyetler tamamlanmadan teklif vermek anlamsız bir adım haline gelir?

 • Teklif sunduktan sonra, nüanslar dışında, konuşulmaması gerekenler

 • Müşteriler neden öncelikle teklif dosyasındaki yatırım tutarına ulaşmak ister?

Güven Uyandıran Ve Kazandıran Teklif Formatı2021-03-29T16:57:57+03:00

Süre:

Teklif, müşterinin işine odaklanmalı, alımı kolaylaştırmalı ve müşteride güven uyandırmalıdır.

Bu dört bölüm oluşturulurken, elbette logo, renk seçimi, grafik kullanımı gibi görsel kalite ihmal edilmemelidir. Kurumsal iletişim çalışmasında sadece antet, zarf ya da dosya formatı değil, teklif görsel yapısı da tasarlanmalıdır.

Modül İçeriği

 • Müşteriye odaklı teklif formatını oluşturan 4 bölüm

 • Teklif dosyasında şirket ve ürün tanıtımı nasıl konumlandırılmalıdır?

 • Tekliflerde kullanılmaması gereken ofis programı

Satışın Hafızası: Sözleşmeler2021-03-29T16:58:48+03:00

Süre:

Sözleşmeler konu itibariyle hukuki gibi gözükseler de temelde “iş” ile ilgilidirler. Sözleşmelerin oluşturulmasında avukatlar kendi kurumlarının tüm risklerini minimize etmek ister. İşte bu durum “iş”i çıkmaza sürükleyebilir.

Şirketten şirkete satışta felsefe, teklif içeriğinin müşteriyle birlikte yazılmasıdır.

Modül İçeriği

 • Sözleşme adımının önemi

 • Sözleşmelerde dikkat edilecek hususlar

 • Yaşayan hafıza olarak sözleşmelerin iş temelli değerlendirilmesi

İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi2021-03-29T16:58:56+03:00

Süre:

İtirazları cevaplandırma şirketten şirkete satışta ne ana ne de alt adım olamaz. Satış süreci diye bir kavramın varolma nedeni, itirazları minimize etmektir.

İtirazları cevaplandırma ve analiz adımı arasında ters korelasyon vardır. Birine ayrılan süre artırılsa, diğerine ayrılan süre azalır.

Modül İçeriği

 • İtirazları etkin cevaplandırmanın 3 adımlık yöntemi

 • 4 ana itiraz kalıbı

 • Problem, aciliyet ve güvene dayalı itirazlar

Fiyat Müzakeresi Ve Maliyet Hesaplama2021-03-29T16:59:04+03:00

Süre:

Değer ya da danışmanlık satışının özü, müşterinin sağ eli ile uzattığı paranın karşılığında, sol eline daha ağır gelen bir değeri koymaktır.

Eğer müşteri fiyata itiraz ederken, kastettiği makul bir düzeyde indirim almak ise durum değişir. Ya bu indirim yapılır ya taksitlendirilir ya da daha ekonomik başka bir ürün önerilebilir. Ancak, burada kritik bir açmaz bizi bekler.

Modül İçeriği

 • Fiyat itirazlarının farklı yüzleri

 • Maliyet hesaplama ve fiyat müzakeresi arasındaki fark

 • Satış kadrosunun sunduğu çözümün fiyatına inancı

Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek2021-03-29T16:59:12+03:00

Süre:

Müşteri adayının sözleşmeyi imzalayıp, müşteri haline gelmesi, satış kadroları açısından her şeyin bittiği an olarak algılanmamalıdır. Doğrusu, şirketten şirkete satışta imzadan sonrası her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı andır.

Müşteri deneyimi açısından inisiyatif satış bölümünden uygulama, proje ya da operasyon bölümlerine kayar. İşte bu süreç içinde, en tehlikeli durum, gri alanların oluşmasıdır.

Modül İçeriği

 • Özel fırsat ya da jestler hangi koşullarda sunulmalıdır?

 • Somut kayıpların müşteride tetikleyici olarak kullanılması

 • Müşteri üst yönetiminin satın alma sürecine dahil olma anları
Hakların Korunduğu Müzakere2021-03-29T16:59:19+03:00

Süre:

Müşterinin DNA’sında olmayan, daha önce hiç satın alma yapmadığı ya da hiç kullanmadığı bir ürün olduğunda değerlendirme yapma süresi uzayabilir ve satış sürecinin başına dönme refleksi sergileyebilir.

Hep iki seçenek üzerinde durulur: “Kazan-Kaybet” ya da “Kazan-Kazan”. B2B satışta “Kazan-Kaybet” çok tehlikeli, “Kazan-Kazan” ise uygulama alanı olmayan bir seçenektir.

Modül İçeriği

 • Müzakereyi bir satış adımı olarak belirleyebilmenin kriteri

 • Kurumsal satışın müzakere adımında takas edilebilecek öncelikler

 • Değer ve maliyet arasında bir noktada durmayı öğrenmek

Satışta “Kazan-Kazan”In Anlamsızlığı2021-03-29T16:59:27+03:00

Süre:

“Kazan-Kaybet” yaklaşımı yüzünden herkes kendi cebine odaklanır ise, belirli bir zaman sonra herkesin ortak buluşacağı yer bellidir: “Kaybet-Kaybet”.

Satış dünyasında “Kazan-Kazan”ın en temel sıkıntısı bu kavramdan ne anlaşıldığının net bir biçimde tanımlanamaması ve uygulama adımlarının belirsizliğidir.

Modül İçeriği

 • Kazan-Kazan yaklaşımını hayata geçirebilecek tek koşul

 • Kazan-Kazan pratik kullanıma uygun değil ise, doğru ifade nedir?

 • En etkili metod: Değere Göre Fiyatlandırma

Şirketten Şirkete Satışta Kapanış2021-03-29T16:59:36+03:00

Süre:

Kapanış sonuçtur, sebep değil. Kapanış adımı etrafında dolaşan karmaşanın ana nedeni, bireysel müşterilere satıştaki negatif alışkanlıklardır.

Satış isteme konuşmalarının önündeki engel, satıcının bir türlü “Hadi bitirelim” diyememesi ya da “Ne zaman imza atacağız” diye soramamasıdır.

Modül İçeriği

 • B2C pazarının basmakalıp kapanış tekniklerinin, B2B satışa negatif etkisi

 • B2B’de satış kadrosunun kapanış adımı için uygulayabileceği 2 faaliyet
 • Satışı istemenin kapanışı hızlandırma etkisi

Mevcut Müşteri Yönetimi2021-03-29T17:00:00+03:00

ŞİRKET İÇİ MÜŞTERİ DEVRİ VE TAKİP

Süre:

Bu durum, müşteri hareketlerinin ağırlaşması ve satın alma sürecine anlamsız duruşlar eklemesine yol açar.

Büyük proje, büyük risk; büyük risk, büyük korkudur.

Modül İçeriği

 • Müşteri adayının, müşteri olmasının anlamı ve iki alt adım

 • Satış sonrası geçiş ya da proje uygulama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

 • Takip aşamasının güçlendirilmesi

Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak2021-03-29T16:59:50+03:00

Süre:

Öncelik ciroya değil, kara verildiğinde; cüzdan payı, pazar payının önüne bile geçebilir.

Çapraz satış ısrarla satışı sonlandırmaya değil, müşteriyi yetiştirerek uzun vadede sonuca varmayı hedefleyen bir uygulamadır. Bireysel satışta çapraz satış sonuç odaklı bir hamle iken, kurumsal satışta süreç odaklı bir faaliyettir.

Modül İçeriği

 • Pazar payı mı, cüzdan payı mı?

 • Çapraz ve ek satışların en büyük katkısı

 • Şirketten şirkete satışta çapraz satış için gerekli 2 ön koşul

Referans Ve Ağ Satışı2021-03-29T16:59:43+03:00

Süre:

Bireysel müşterilere satışın kapanış adımında referans isteme alışkanlığı vardır. Oysa şirketten şirkete satışta referans, satış yapıldığı an değil, çözümün müşteri tarafından belirli bir süre memnuniyetle kullanıldığı zaman istenir. Üstelik bu zaman zarfında satıcı, satış sonrası müşteri ile iletişimini yitirmemeliidr.

Etkili kullanıldığında, ciro üretimine öngörülemeyecek düzeyde çok büyük katkılar sağlayabilecek başka bir satış modeli daha vardır: Ağ Oluşturma Satışı

Modül İçeriği

 • Kurumsal müşterilerde referans satışının yöntem ve uygulaması

 • Referans yoluyla verilen tekliflerin kapanışa dönüş oranı ve anlamı

 • Satışta ağ oluşturmanın kural ve yöntemleri

GİRİŞİMCİLİKTE ŞİRKETLER ARASI SATIŞ

Hedef Kitle : Girişimciler ve Küçük Ölçekli Şirket Sahip ve Yöneticileri

Modül Sayısı : 69 Adet

Ek Kaynaklar : 34 Adet

Süre : 299 Dakika

Detay Bilgi

Program Modülleri

Hedef Kitle : Key Account Manager, Proje Satış Mühendisi, Satış Uzmanı, Pazarlama Uzmanı, Müşteri Temsilcisi

Modül : 20 Adet
Ek Kaynak : 11 Adet
Süre : 84 Dakika

 • Giriş ve Kapsam

 • Şirketten Şirkete Satışın 7 Dinamiği

 • Hedef Müşterilerin Gruplandırılması

 • Yeni Satış Dönemi: Satış 4.0

 • Satışta Zihinsel Tasarım: 5T Felsefesi

 • Satış Kültürü ve Kurumsal Algı

 • Farklı Satıcı Profilleri: Avcı ve Çiftçi

 • Satışta Talep Yaratma, Yönetme ve Oluşturma

 • Kurumsal Müşterilerin Kalbine Dokunmak

 • Canlı Broşürden, Müşteriye Özel Çözüme

 • Müşterilere Para Kazandırmak

 • Büyük Müşterilere Satış ve İş Birliğini Geliştirmek

 • Müşterinin Karar Verme Sürecini Yönetmek

 • Müşterilerde Alım Rollerini Yönetmek

 • Müşteri İç İlişkisini Yönetmek

 • Müşterinin Kademe ve Bölümlerini Yönetmek

 • İlk İletişim İçin Kademe Seçimi

 • B2B Satışta Soru Sorma ve Dinleme

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – I

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – II

 • En Etkili Satış Kapatma Tekniği: Doğru Açılış

 • İlk İletişimde Başarının Yöntemleri

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-I

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-II

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-III

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-IV

 • Potansiyel ve Alıma Hazır Olma Kavramları

 • Danışmanlık Satışının Kalbi: Değer Analizi

 • Verilerin Kaynağı ve Sonuçların Teyidi

 • Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)

 • Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) ve Hesaplaması

 • Güçlü Sunumlar için 12 Detay

 • Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama

 • Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı

 • Güven Uyandıran ve Kazandıran Teklif Formatı

 • Satışın Hafızası: Sözleşmeler

 • İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi

 • Fiyat Müzakeresi ve Maliyet Hesaplama

 • Hakların Korunduğu Müzakere

 • Satışta Kazan- Kazan’ın Anlamsızlığı

 • Şirketten Şirkete Satışta Kapanış

 • Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek

 • Şirket İçi Müşteri Devri ve Takip

 • Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak

 • Referans ve Ağ Satışı

 • Satış Planlama ve 4 Temel Satış Verisi

 • Satış Verisinin KPG’ye Dönüşmesi

 • Hedefi Güçlendirme: 6 Paydaş Sorgulaması

 • Ciro Hedefinde Satıcının Marka Değeri

 • Ciro Hedefi Tasarımı

 • Satış Kadrosunu Performansa Göre Yönlendirme

 • Satış Yöneticisinin 3 Şapkası

 • Saha Satış Liderliği ile Performansı Artırmak

 • Satıcılarla Etkili Ortak Ziyaretler

 • Satış Liderliğinde Delegasyon

 • Etkin Delegasyon İçin 6-6-6 Metodu

 • Etkin Geri Bildirim ile Pozitif Değişim

 • Yöneticiler için Hedef Müşteri Gruplandırması

 • Yöneticiler için Çapraz ve Ek Satış Yönetimi

 • Veriye Dayalı B2B Satış Yönetiminin 4 Başlığı

 • Satış Döngü Yönetimi

 • Satış Süreç Yönetimi

 • Satış Tahmin Yönetimi

 • Satış Fırsat Yönetimi

 • 4 Adımda Bölge Planı Oluşturma

 • Bölge Yönetimi ve Kontrolü

 • Şirkete Özel İdeal Satıcı Profil Tasarımı

 • Şirket Stratejisi ile İdeal Satıcı Profili Bağlantısı

 • Satış Kadrosu istihdamında 7 Kritik Nokta

 • Ücret Paketi ve Prim Sistemi

 • İdeal Satış Organizasyon & Reorganizasyon Tasarımı

 • Satış Mimari Yapısının Belirlenmesi

 • Satış Bölüm Organizasyonunun 6 Farklı Modellemesi

 • Satış Kadrosunun İdeal Büyüklüğü

 • Hiyerarşik Akış ve Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamanın Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamada Önceliklendirme

 • Segmentasyon, Hedef Belirleme ve Konumlandırma

 • Mevcut Müşteri Segmentasyon Analizi

 • Müşteri Algısında Rakiplerden Farklı Konumlanmak

 • Teklif Rakamının Anlamını Yitirdiği Yer: Gri Bölge

 • Değer Önermesi Kavramı ve Üretimi

 • Pazarlama Bölümünün Değer Yönetimi Sorumluluğu

 • İdeal Satış Süreç Tasarımı & Optimizasyonu

 • Müşterinin Satın Alma Sürecini Anlamak

 • Satın Alma Sürecinin Gölgesi: Satış Süreci

 • Müşterinin Alım Yolculuğuna Eşlik Etmek

 • Satış Süreç Tasarımının Yapı Taşları

Şirketlere Satışta İlk
Ziyaretten, Kapanışa

Hedef Kitle : Key Account Manager, Proje Satış Mühendisi, Satış Uzmanı, Pazarlama Uzmanı, Müşteri Temsilcisi

Modül : 26 Adet
Ek Kaynak : 6 Adet
Süre : 106 Dakika

 • Giriş ve Kapsam

 • Şirketten Şirkete Satışın 7 Dinamiği

 • Hedef Müşterilerin Gruplandırılması

 • Yeni Satış Dönemi: Satış 4.0

 • Satışta Zihinsel Tasarım: 5T Felsefesi

 • Satış Kültürü ve Kurumsal Algı

 • Farklı Satıcı Profilleri: Avcı ve Çiftçi

 • Satışta Talep Yaratma, Yönetme ve Oluşturma

 • Kurumsal Müşterilerin Kalbine Dokunmak

 • Canlı Broşürden, Müşteriye Özel Çözüme

 • Müşterilere Para Kazandırmak

 • Büyük Müşterilere Satış ve İş Birliğini Geliştirmek

 • Müşterinin Karar Verme Sürecini Yönetmek

 • Müşterilerde Alım Rollerini Yönetmek

 • Müşteri İç İlişkisini Yönetmek

 • Müşterinin Kademe ve Bölümlerini Yönetmek

 • İlk İletişim İçin Kademe Seçimi

 • B2B Satışta Soru Sorma ve Dinleme

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – I

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – II

 • En Etkili Satış Kapatma Tekniği: Doğru Açılış

 • İlk İletişimde Başarının Yöntemleri

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-I

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-II

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-III

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-IV

 • Potansiyel ve Alıma Hazır Olma Kavramları

 • Danışmanlık Satışının Kalbi: Değer Analizi

 • Verilerin Kaynağı ve Sonuçların Teyidi

 • Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)

 • Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) ve Hesaplaması

 • Güçlü Sunumlar için 12 Detay

 • Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama

 • Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı

 • Güven Uyandıran ve Kazandıran Teklif Formatı

 • Satışın Hafızası: Sözleşmeler

 • İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi

 • Fiyat Müzakeresi ve Maliyet Hesaplama

 • Hakların Korunduğu Müzakere

 • Satışta Kazan- Kazan’ın Anlamsızlığı

 • Şirketten Şirkete Satışta Kapanış

 • Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek

 • Şirket İçi Müşteri Devri ve Takip

 • Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak

 • Referans ve Ağ Satışı

 • Satış Planlama ve 4 Temel Satış Verisi

 • Satış Verisinin KPG’ye Dönüşmesi

 • Hedefi Güçlendirme: 6 Paydaş Sorgulaması

 • Ciro Hedefinde Satıcının Marka Değeri

 • Ciro Hedefi Tasarımı

 • Satış Kadrosunu Performansa Göre Yönlendirme

 • Satış Yöneticisinin 3 Şapkası

 • Saha Satış Liderliği ile Performansı Artırmak

 • Satıcılarla Etkili Ortak Ziyaretler

 • Satış Liderliğinde Delegasyon

 • Etkin Delegasyon İçin 6-6-6 Metodu

 • Etkin Geri Bildirim ile Pozitif Değişim

 • Yöneticiler için Hedef Müşteri Gruplandırması

 • Yöneticiler için Çapraz ve Ek Satış Yönetimi

 • Veriye Dayalı B2B Satış Yönetiminin 4 Başlığı

 • Satış Döngü Yönetimi

 • Satış Süreç Yönetimi

 • Satış Tahmin Yönetimi

 • Satış Fırsat Yönetimi

 • 4 Adımda Bölge Planı Oluşturma

 • Bölge Yönetimi ve Kontrolü

 • Şirkete Özel İdeal Satıcı Profil Tasarımı

 • Şirket Stratejisi ile İdeal Satıcı Profili Bağlantısı

 • Satış Kadrosu istihdamında 7 Kritik Nokta

 • Ücret Paketi ve Prim Sistemi

 • İdeal Satış Organizasyon & Reorganizasyon Tasarımı

 • Satış Mimari Yapısının Belirlenmesi

 • Satış Bölüm Organizasyonunun 6 Farklı Modellemesi

 • Satış Kadrosunun İdeal Büyüklüğü

 • Hiyerarşik Akış ve Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamanın Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamada Önceliklendirme

 • Segmentasyon, Hedef Belirleme ve Konumlandırma

 • Mevcut Müşteri Segmentasyon Analizi

 • Müşteri Algısında Rakiplerden Farklı Konumlanmak

 • Teklif Rakamının Anlamını Yitirdiği Yer: Gri Bölge

 • Değer Önermesi Kavramı ve Üretimi

 • Pazarlama Bölümünün Değer Yönetimi Sorumluluğu

 • İdeal Satış Süreç Tasarımı & Optimizasyonu

 • Müşterinin Satın Alma Sürecini Anlamak

 • Satın Alma Sürecinin Gölgesi: Satış Süreci

 • Müşterinin Alım Yolculuğuna Eşlik Etmek

 • Satış Süreç Tasarımının Yapı Taşları

B2B Satış ve Pazarlamada
Stratejik Yapılanma

Hedef Kitle : Şirket Sahibi, Genel Müdür, GMY (Satış), Satış Direktörü ve Pazarlama Direktörü

Modül : 88 Adet
Ek Kaynak : 44 Adet
Süre : 370 Dakika

 • Giriş ve Kapsam

 • Şirketten Şirkete Satışın 7 Dinamiği

 • Hedef Müşterilerin Gruplandırılması

 • Yeni Satış Dönemi: Satış 4.0

 • Satışta Zihinsel Tasarım: 5T Felsefesi

 • Satış Kültürü ve Kurumsal Algı

 • Farklı Satıcı Profilleri: Avcı ve Çiftçi

 • Satışta Talep Yaratma, Yönetme ve Oluşturma

 • Kurumsal Müşterilerin Kalbine Dokunmak

 • Canlı Broşürden, Müşteriye Özel Çözüme

 • Müşterilere Para Kazandırmak

 • Büyük Müşterilere Satış ve İş Birliğini Geliştirmek

 • Müşterinin Karar Verme Sürecini Yönetmek

 • Müşterilerde Alım Rollerini Yönetmek

 • Müşteri İç İlişkisini Yönetmek

 • Müşterinin Kademe ve Bölümlerini Yönetmek

 • İlk İletişim İçin Kademe Seçimi

 • B2B Satışta Soru Sorma ve Dinleme

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – I

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – II

 • En Etkili Satış Kapatma Tekniği: Doğru Açılış

 • İlk İletişimde Başarının Yöntemleri

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-I

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-II

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-III

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-IV

 • Potansiyel ve Alıma Hazır Olma Kavramları

 • Danışmanlık Satışının Kalbi: Değer Analizi

 • Verilerin Kaynağı ve Sonuçların Teyidi

 • Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)

 • Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) ve Hesaplaması

 • Güçlü Sunumlar için 12 Detay

 • Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama

 • Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı

 • Güven Uyandıran ve Kazandıran Teklif Formatı

 • Satışın Hafızası: Sözleşmeler

 • İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi

 • Fiyat Müzakeresi ve Maliyet Hesaplama

 • Hakların Korunduğu Müzakere

 • Satışta Kazan- Kazan’ın Anlamsızlığı

 • Şirketten Şirkete Satışta Kapanış

 • Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek

 • Şirket İçi Müşteri Devri ve Takip

 • Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak

 • Referans ve Ağ Satışı

 • Satış Planlama ve 4 Temel Satış Verisi

 • Satış Verisinin KPG’ye Dönüşmesi

 • Hedefi Güçlendirme: 6 Paydaş Sorgulaması

 • Ciro Hedefinde Satıcının Marka Değeri

 • Ciro Hedefi Tasarımı

 • Satış Kadrosunu Performansa Göre Yönlendirme

 • Satış Yöneticisinin 3 Şapkası

 • Saha Satış Liderliği ile Performansı Artırmak

 • Satıcılarla Etkili Ortak Ziyaretler

 • Satış Liderliğinde Delegasyon

 • Etkin Delegasyon İçin 6-6-6 Metodu

 • Etkin Geri Bildirim ile Pozitif Değişim

 • Yöneticiler için Hedef Müşteri Gruplandırması

 • Yöneticiler için Çapraz ve Ek Satış Yönetimi

 • Veriye Dayalı B2B Satış Yönetiminin 4 Başlığı

 • Satış Döngü Yönetimi

 • Satış Süreç Yönetimi

 • Satış Tahmin Yönetimi

 • Satış Fırsat Yönetimi

 • 4 Adımda Bölge Planı Oluşturma

 • Bölge Yönetimi ve Kontrolü

 • Şirkete Özel İdeal Satıcı Profil Tasarımı

 • Şirket Stratejisi ile İdeal Satıcı Profili Bağlantısı

 • Satış Kadrosu istihdamında 7 Kritik Nokta

 • Ücret Paketi ve Prim Sistemi

 • İdeal Satış Organizasyon & Reorganizasyon Tasarımı

 • Satış Mimari Yapısının Belirlenmesi

 • Satış Bölüm Organizasyonunun 6 Farklı Modellemesi

 • Satış Kadrosunun İdeal Büyüklüğü

 • Hiyerarşik Akış ve Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamanın Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamada Önceliklendirme

 • Segmentasyon, Hedef Belirleme ve Konumlandırma

 • Mevcut Müşteri Segmentasyon Analizi

 • Müşteri Algısında Rakiplerden Farklı Konumlanmak

 • Teklif Rakamının Anlamını Yitirdiği Yer: Gri Bölge

 • Değer Önermesi Kavramı ve Üretimi

 • Pazarlama Bölümünün Değer Yönetimi Sorumluluğu

 • İdeal Satış Süreç Tasarımı & Optimizasyonu

 • Müşterinin Satın Alma Sürecini Anlamak

 • Satın Alma Sürecinin Gölgesi: Satış Süreci

 • Müşterinin Alım Yolculuğuna Eşlik Etmek

 • Satış Süreç Tasarımının Yapı Taşları

Satış Liderliğini
Etkinleştirme

Hedef Kitle : Satış Müdürü, Pazarlama Müdürü, Bölge Müdürü, Satış Şefi, Takım Lideri

Modül : 70 Adet
Ek Kaynak : 31 Adet
Süre : 294 Dakika

 • Giriş ve Kapsam

 • Şirketten Şirkete Satışın 7 Dinamiği

 • Hedef Müşterilerin Gruplandırılması

 • Yeni Satış Dönemi: Satış 4.0

 • Satışta Zihinsel Tasarım: 5T Felsefesi

 • Satış Kültürü ve Kurumsal Algı

 • Farklı Satıcı Profilleri: Avcı ve Çiftçi

 • Satışta Talep Yaratma, Yönetme ve Oluşturma

 • Kurumsal Müşterilerin Kalbine Dokunmak

 • Canlı Broşürden, Müşteriye Özel Çözüme

 • Müşterilere Para Kazandırmak

 • Büyük Müşterilere Satış ve İş Birliğini Geliştirmek

 • Müşterinin Karar Verme Sürecini Yönetmek

 • Müşterilerde Alım Rollerini Yönetmek

 • Müşteri İç İlişkisini Yönetmek

 • Müşterinin Kademe ve Bölümlerini Yönetmek

 • İlk İletişim İçin Kademe Seçimi

 • B2B Satışta Soru Sorma ve Dinleme

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – I

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – II

 • En Etkili Satış Kapatma Tekniği: Doğru Açılış

 • İlk İletişimde Başarının Yöntemleri

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-I

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-II

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-III

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-IV

 • Potansiyel ve Alıma Hazır Olma Kavramları

 • Danışmanlık Satışının Kalbi: Değer Analizi

 • Verilerin Kaynağı ve Sonuçların Teyidi

 • Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)

 • Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) ve Hesaplaması

 • Güçlü Sunumlar için 12 Detay

 • Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama

 • Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı

 • Güven Uyandıran ve Kazandıran Teklif Formatı

 • Satışın Hafızası: Sözleşmeler

 • İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi

 • Fiyat Müzakeresi ve Maliyet Hesaplama

 • Hakların Korunduğu Müzakere

 • Satışta Kazan- Kazan’ın Anlamsızlığı

 • Şirketten Şirkete Satışta Kapanış

 • Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek

 • Şirket İçi Müşteri Devri ve Takip

 • Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak

 • Referans ve Ağ Satışı

 • Satış Planlama ve 4 Temel Satış Verisi

 • Satış Verisinin KPG’ye Dönüşmesi

 • Hedefi Güçlendirme: 6 Paydaş Sorgulaması

 • Ciro Hedefinde Satıcının Marka Değeri

 • Ciro Hedefi Tasarımı

 • Satış Kadrosunu Performansa Göre Yönlendirme

 • Satış Yöneticisinin 3 Şapkası

 • Saha Satış Liderliği ile Performansı Artırmak

 • Satıcılarla Etkili Ortak Ziyaretler

 • Satış Liderliğinde Delegasyon

 • Etkin Delegasyon İçin 6-6-6 Metodu

 • Etkin Geri Bildirim ile Pozitif Değişim

 • Yöneticiler için Hedef Müşteri Gruplandırması

 • Yöneticiler için Çapraz ve Ek Satış Yönetimi

 • Veriye Dayalı B2B Satış Yönetiminin 4 Başlığı

 • Satış Döngü Yönetimi

 • Satış Süreç Yönetimi

 • Satış Tahmin Yönetimi

 • Satış Fırsat Yönetimi

 • 4 Adımda Bölge Planı Oluşturma

 • Bölge Yönetimi ve Kontrolü

 • Şirkete Özel İdeal Satıcı Profil Tasarımı

 • Şirket Stratejisi ile İdeal Satıcı Profili Bağlantısı

 • Satış Kadrosu istihdamında 7 Kritik Nokta

 • Ücret Paketi ve Prim Sistemi

 • İdeal Satış Organizasyon & Reorganizasyon Tasarımı

 • Satış Mimari Yapısının Belirlenmesi

 • Satış Bölüm Organizasyonunun 6 Farklı Modellemesi

 • Satış Kadrosunun İdeal Büyüklüğü

 • Hiyerarşik Akış ve Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamanın Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamada Önceliklendirme

 • Segmentasyon, Hedef Belirleme ve Konumlandırma

 • Mevcut Müşteri Segmentasyon Analizi

 • Müşteri Algısında Rakiplerden Farklı Konumlanmak

 • Teklif Rakamının Anlamını Yitirdiği Yer: Gri Bölge

 • Değer Önermesi Kavramı ve Üretimi

 • Pazarlama Bölümünün Değer Yönetimi Sorumluluğu

 • İdeal Satış Süreç Tasarımı & Optimizasyonu

 • Müşterinin Satın Alma Sürecini Anlamak

 • Satın Alma Sürecinin Gölgesi: Satış Süreci

 • Müşterinin Alım Yolculuğuna Eşlik Etmek

 • Satış Süreç Tasarımının Yapı Taşları

Girişimcilikte Şirketler
Arası Satış

Hedef Kitle : Girişimciler ve Küçük Ölçekli Şirket Sahip ve Yöneticileri

Modül : 69 Adet
Ek Kaynak : 34 Adet
Süre : 299 Dakika

 • Giriş ve Kapsam

 • Şirketten Şirkete Satışın 7 Dinamiği

 • Hedef Müşterilerin Gruplandırılması

 • Yeni Satış Dönemi: Satış 4.0

 • Satışta Zihinsel Tasarım: 5T Felsefesi

 • Satış Kültürü ve Kurumsal Algı

 • Farklı Satıcı Profilleri: Avcı ve Çiftçi

 • Satışta Talep Yaratma, Yönetme ve Oluşturma

 • Kurumsal Müşterilerin Kalbine Dokunmak

 • Canlı Broşürden, Müşteriye Özel Çözüme

 • Müşterilere Para Kazandırmak

 • Büyük Müşterilere Satış ve İş Birliğini Geliştirmek

 • Müşterinin Karar Verme Sürecini Yönetmek

 • Müşterilerde Alım Rollerini Yönetmek

 • Müşteri İç İlişkisini Yönetmek

 • Müşterinin Kademe ve Bölümlerini Yönetmek

 • İlk İletişim İçin Kademe Seçimi

 • B2B Satışta Soru Sorma ve Dinleme

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – I

 • Davranış Stillerini Tanımak ve Yönetmek – II

 • En Etkili Satış Kapatma Tekniği: Doğru Açılış

 • İlk İletişimde Başarının Yöntemleri

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-I

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-II

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-III

 • Dakika Dakika Müşteri ile İlk Görüşme Senaryosu-IV

 • Potansiyel ve Alıma Hazır Olma Kavramları

 • Danışmanlık Satışının Kalbi: Değer Analizi

 • Verilerin Kaynağı ve Sonuçların Teyidi

 • Kritik Tetikleyici: Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)

 • Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) ve Hesaplaması

 • Güçlü Sunumlar için 12 Detay

 • Alımı Kolaylaştırıcı En Etkili Araç: Kanıtlama

 • Şirketler Arası Satışta Teklifin Odağı

 • Güven Uyandıran ve Kazandıran Teklif Formatı

 • Satışın Hafızası: Sözleşmeler

 • İtirazları Etkin Cevaplandırma Yöntemi

 • Fiyat Müzakeresi ve Maliyet Hesaplama

 • Hakların Korunduğu Müzakere

 • Satışta Kazan- Kazan’ın Anlamsızlığı

 • Şirketten Şirkete Satışta Kapanış

 • Satış Kapatmada Risk Algısını Yönetmek

 • Şirket İçi Müşteri Devri ve Takip

 • Müşterilerde Cüzdan Payını Artırmak

 • Referans ve Ağ Satışı

 • Satış Planlama ve 4 Temel Satış Verisi

 • Satış Verisinin KPG’ye Dönüşmesi

 • Hedefi Güçlendirme: 6 Paydaş Sorgulaması

 • Ciro Hedefinde Satıcının Marka Değeri

 • Ciro Hedefi Tasarımı

 • Satış Kadrosunu Performansa Göre Yönlendirme

 • Satış Yöneticisinin 3 Şapkası

 • Saha Satış Liderliği ile Performansı Artırmak

 • Satıcılarla Etkili Ortak Ziyaretler

 • Satış Liderliğinde Delegasyon

 • Etkin Delegasyon İçin 6-6-6 Metodu

 • Etkin Geri Bildirim ile Pozitif Değişim

 • Yöneticiler için Hedef Müşteri Gruplandırması

 • Yöneticiler için Çapraz ve Ek Satış Yönetimi

 • Veriye Dayalı B2B Satış Yönetiminin 4 Başlığı

 • Satış Döngü Yönetimi

 • Satış Süreç Yönetimi

 • Satış Tahmin Yönetimi

 • Satış Fırsat Yönetimi

 • 4 Adımda Bölge Planı Oluşturma

 • Bölge Yönetimi ve Kontrolü

 • Şirkete Özel İdeal Satıcı Profil Tasarımı

 • Şirket Stratejisi ile İdeal Satıcı Profili Bağlantısı

 • Satış Kadrosu istihdamında 7 Kritik Nokta

 • Ücret Paketi ve Prim Sistemi

 • İdeal Satış Organizasyon & Reorganizasyon Tasarımı

 • Satış Mimari Yapısının Belirlenmesi

 • Satış Bölüm Organizasyonunun 6 Farklı Modellemesi

 • Satış Kadrosunun İdeal Büyüklüğü

 • Hiyerarşik Akış ve Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamanın Sorumluluk Alanları

 • B2B Pazarlamada Önceliklendirme

 • Segmentasyon, Hedef Belirleme ve Konumlandırma

 • Mevcut Müşteri Segmentasyon Analizi

 • Müşteri Algısında Rakiplerden Farklı Konumlanmak

 • Teklif Rakamının Anlamını Yitirdiği Yer: Gri Bölge

 • Değer Önermesi Kavramı ve Üretimi

 • Pazarlama Bölümünün Değer Yönetimi Sorumluluğu

 • İdeal Satış Süreç Tasarımı & Optimizasyonu

 • Müşterinin Satın Alma Sürecini Anlamak

 • Satın Alma Sürecinin Gölgesi: Satış Süreci

 • Müşterinin Alım Yolculuğuna Eşlik Etmek

 • Satış Süreç Tasarımının Yapı Taşları

Planını Seç

KOBİ PLUS

1.875₺+KDV

10 Kullanıcı İçin Toplam Rakam

SATIN AL

KURUMSAL

3.179₺+KDV

20 Kullanıcı İçin Toplam Rakam

SATIN AL

ÖZEL

1. Danışman ile Değerlendirme Toplantısı
2. Şirkete Özel Video Program Üretimi

21 Kullanıcı ve Üstü

TEKLİF AL

Şirketten Şirkete Satış
Teknikleri
+
Şirketlere Satışta İlk
Ziyaretten, Kapanışa

KOBİ

1.880₺+KDV

5 Kullanıcı İçin Toplam Rakam

SATIN AL

KOBİ PLUS

3.196₺+KDV

10 Kullanıcı İçin Toplam Rakam

SATIN AL

KURUMSAL

5.433₺+KDV

20 Kullanıcı İçin Toplam Rakam

SATIN AL

ÖZEL

1. Danışman ile Değerlendirme Toplantısı
2. Şirkete Özel Video Program Üretimi

21 Kullanıcı ve Üstü

TEKLİF AL

 • “Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” ve “Şirketlere Satışta İlk Ziyaretten, Kapanışa” programları sadece Satış Kadroları için değil; Satış Yönetimi, Pazarlama, Satış Destek ve İnsan Kaynakları gibi satış sürecini kontrol eden, dokunan ve etkileyen tüm bölüm çalışanları için de önerilir.
 • Yeterli sayıda çalışan olmaması durumunda kullanılmayan giriş lisans hakları 3 yıl boyunca saklıdır. Yeni istihdam durumunda bu hak kullanılabilir.
 • Paketler şirkete özel olduğundan, giriş lisansları sadece şirket çalışanlarına özeldir. Şirket çalışanı olmayanlara giriş lisansı tahsis edilemez.
 • Giriş lisans hakları 3 yıl ile sınırlı olup, kullanıcıların şirkete özel e- posta adresleri özelinde tanımlanacaktır. Kullanıcının şirket e-posta adresinin kapatılması durumunda bu hak kaybolacaktır. Başka bir çalışana devredilemez.

Teklif Talep Formu

Sıkça Sorulan Sorular

 • BÖLÜM 1

Satış bölümünüz için hedeflediğiniz gelişim alanlarını belirtmeniz durumunda, çözüm önerilerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Şirket

Ad / Soyad

Ünvan

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Talep Edilen Kullanıcı Sayısı

Talep Ettiğiniz Diğer Hizmetler

Eklemek İstediğiniz Not

Sıkça Sorulan Sorular

Murat SAĞLAM kimdir?2021-06-18T16:37:13+03:00

Şirketten şirkete satış stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesi konularında 30 yılı aşkın iş deneyimine sahip olan SAĞLAM, 2006 yılından bu yana satış ve satış yönetimi başlıklarında eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıca, B2B satış yapan şirketlere satış süreç tasarımı, müşteri segmentasyon analizi, raporlama altyapısı oluşturma, satış bölüm mimari tasarımı ve re-organizasyonu konularında danışmanlık vermektedir. 2012 yılında şirket sahipleri ve üst düzey satış yöneticileri için rekabetçi satış stratejileri geliştirme ve satış operasyonlarını etkin yönetme konularını kapsayan Kurumsal Satış Dedikleri… kitabı yayımlanmıştır. B2B satış yönetimi hakkında çok sayıda makale ve ortak yayınları da bulunmaktadır.

Giriş lisansı nedir?2021-06-22T12:27:11+03:00

Giriş lisansı sisteme giriş yaparak videoları izleme ve ek kaynaklardaki araçları indirme hakkıdır. Giriş lisansı, sadece satın alması yapılan video program ya da programlar için geçerlidir.

Ödeme sonrası videolara erişim nasıl gerçekleşecek?2021-06-22T12:38:48+03:00

En geç 24 saat içinde Kayıt Formunda belirtilen kullanıcı e-posta adreslerine giriş lisansı gönderilecektir. Bu e-posta sonrası, her kullanıcı önce kendisine özel giriş şifresini belirleyecek ve sonrasında videolara ulaşabilecektir. Videolar akademi.salescon.com.tr URL adresine bağlı alt sayfalarda izlenebilecektir. Ödeme, faturalama veya sisteme giriş sürecinde desteğe ihtiyaç duymanız ya da sorularınız olması durumunda; 0532 508 0621 no’lu telefondan ya da iletisim@salescon.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Programlara giriş lisansının kullanımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?2021-06-22T12:39:22+03:00

Programlara giriş lisansı, sadece e-posta adresi ve şifre ile giriş yapan tekil kullanıcıya aittir. “Kullanıcılar” ve “Alıcı” onay verecekleri sözleşmeler gereği videoların kendisini, içerik bilgilerini, gerek görsellerin gerekse de görsellerin metin dökümünü kopyalamayacağını, giriş lisansını (şifresini) başkasına vermeyeceğini, bir üçüncü şahsa devredemeyeceğini, paylaşmayacağını,  başkalarının kullanımına açmayacağını, bir başka siteye veya platforma yüklemeyeceğini, videoları ortak erişim alanlarında, şirket intranet ortamında, sosyal medyada ve diğer olası mecralarla kullanıma açmayacağı, izletmeyeceği ve kopyalamayacağının garantisini verir. Sözleşmeler gereği kullanıcılar bu gibi durumlara muhalefetten doğacak davranışların SalesCon nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte SalesCon, IP adreslerine dayalı çoklu girişleri tespit etmesi durumunda sözleşme gereği yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.

Programlardaki Ek Kaynakları kullanma hakkı nedir?2021-06-22T12:40:01+03:00

Sözleşme ve kullanım kurallarına muhalif olmamak kaydıyla kullanıcılar, ek kaynaklardaki araçları işlerinde kullanmak için yenileyebilecek ve şirketleri bünyesinde süresiz olarak kullanabilecektir.

Satın aldığımız giriş lisans haklarının hepsini kullanabilecek sayıda çalışanımız yoksa, kalan hakkımızı nasıl kullanabiliriz?2021-06-22T12:40:29+03:00

Yeterli sayıda çalışan olmaması durumunda kullanılmayan giriş lisans hakları 3 (üç) yıl boyunca saklıdır. Yeni istihdam yapılması ya da şirket içinde başka bir yetkiliye giriş lisans hakkı açılmak istenmesi durumunda, iletişim@salescon.com.tr adresine bu yetkilinin Ad, soyad, ünvan ve e-posta adresinin iletilmesi yeterlidir. 3 yıl sonunda bu hak son bulacaktır.

Giriş lisanslarından sadece kendi şirket çalışanlarımız mı faydalanabilir?2021-06-22T12:40:54+03:00

Evet. Program girişleri şirkete özel olduğundan, lisans hakkı sadece Alıcı’nın (şirket sahibi, yöneticisi ya de yetkilisi) şirketinde resmi olarak çalışanları kapsar. Şirket çalışanı olmayanlara giriş lisansı tahsis edilemez.

Kullanıcının işten ayrılması durumunda giriş lisansı başka bir çalışana devredilebilir mi?2021-06-22T12:41:14+03:00

Hayır. Giriş Lisans hakkı “iş e-posta” adresi özelinde olduğu için, işten ayrılma durumlarında bu hak kaybolacaktır. Başka bir çalışana devredilemez.

Giriş lisans hakkının süresi var mıdır?2021-06-22T12:42:48+03:00

Evet. Giriş lisansı, kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilecek giriş lisans linkinin gönderim tarihi referans alınmak üzere 3 (üç) yıllıktır. Bu süre zarfında videolar istenildiği kadar tekrar izlenebilir.

Video programlar, sadece Satış Kadrosuna mı özeldir?2021-06-22T12:43:04+03:00

Hayır. Programlar sadece Satış Kadrosu için değil; orta ve üst düzey satış yönetimi, pazarlama, satış destek ve insan kaynakları gibi satış sürecine dokunan ve etkileyen tüm bölümler için de önerilir. Hatta, müşteri odaklılığı kurum kültüründe içselleştirme hedefi olan şirketlerin, “Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” programını tüm çalışanların kullanımına açması özellikle tavsiye olunur.

Orta ve Üst Kademe Satış Yönetimi video programları izlemeli mi?2021-06-22T12:43:28+03:00

Kesinlikle evet. Şirketten şirkete satış, sadece satış kadrosunun yetkinliklerine bırakılamaz. Satış üst yönetiminin katkısına muhtaçtır. Satış kadrosunun sürekli takip, izleme ve kontrolü ile sergilenen satış faaliyetlerinin ortak akılla değerlendirilmesine ihtiyaç duyar. Bu yüzden, satış kadrosundan önce orta ve üst düzey satış yönetiminin programları izlemesi tavsiye olunur. Bu sayede, hem ek kaynaklardaki satış araçları kuruma özel yenilenebilir hem de oluşturulması planlanan satış kültürünün ana hatları üzerinde yeniden değerleme fırsatı elde edilebilir.

“Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” ve “Şirketlere Satışta İlk Ziyaretten, Kapanışa” video programlarının her ikisini birden neden satın almalıyım?2021-06-22T12:44:32+03:00

“Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” programı, şirketlere satışın zihinsel tasarım, felsefe ve temelini aktarmaktadır. “Şirketlere Satışta İlk Ziyaretten, Kapanışa” programı ise uygulama dinamikleri üzerinde durmaktadır Programların akışı önce yanlış kodlanmış satış alışkanlıkları ve öğrenilmiş eksik bilgileri ortadan kaldırmayı ve akabinde, yeni ve etkili bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu yüzden, tavsiyemiz her iki programın satın alınmasıdır.

Her 2 video programı izlemenin tavsiye edilen bir sıralaması var mıdır?2021-06-22T12:44:48+03:00

Evet. “Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” programı “Ne” yapılması; “Şirketlere Satışta İlk Ziyaretten, Kapanışa” ise “Nasıl” yapılması gerektiğine odaklıdır. Bundan dolayı, önce ilk program olan “Şirketten Şirkete Satış Teknikleri” ve sonra “Şirketlere Satışta İlk Ziyaretten, Kapanışa” programının izlenmesi tavsiye edilir.

Program modüllerini izlemenin tavsiye edilen bir sıralaması var mıdır?2021-06-22T12:45:06+03:00

 Var. Programlardaki her bir modül, bir önceki modülde aktarılan bilgi ve beceriye sahip olunduğunu varsayar. Bu yüzden tavsiyemiz, tüm modüllerin atlanılmadan, sırası ile izlenmesidir.

Giriş lisans hakkı dışında, video programlar özelinde SalesCon’un sunduğu farklı haklar nelerdir?2021-06-22T12:45:27+03:00

21 ve üstü kullanıcı talepleri için özel fiyat teklifi sunulmaktadır. Özel Plan sahiplerinin, arzu etmeleri durumunda, şirket üst düzey satış yönetimi ile Danışmanın, şirket satış stratejisi ve satış süreç yönetimi hakkında online ya da yüz yüze değerlendirme toplantısı yapma hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte SalesCon, talep edilmesi durumunda, satış strateji ve araçlarına uygun olarak şirketlere özel videolar da üretebilmektedir.

Go to Top